Trivselregler

Dessa trivselregler gäller tills vidare för BRF Linabergshöjden. Kom ihåg att du bor i en förening där vi alla är medlemmar och hjälps åt för att hålla rent och fint. Visa dina grannar hänsyn.Gemensamma förrådsutrymmen

I de gemensamma förrådsutrymmena får inga föremål förvaras utanför respektive låsbart förråd.


Trapphus

I trapphusen skall det av flera skäl inte förvaras några föremål såsom exempelvis barnvagnar, skor, soppåsar eller annat. Här är några skäl:

 • Försämrad brandsäkerhet med brännbart material i trapphus

 • Försvårar utrymning vid brand och sämre tillgänglighet för ambulanssjukvårdare

 • Försvårar städning


Garaget

Garaget är avsett för de som hyr parkeringsplats eller ska ställa ner sin cykel i cykelförrådet.

I garaget gäller följande:

 • Fordon ska parkeras innanför parkeringsplatsens markering

 • Däck till bil eller andra saker utöver fordon får inte förvaras i garaget

 • In och utfart utan bil görs med fördel genom gångdörr.


Musik, fest och oljud

Visa respekt för dina grannar och undvik hög musik efter klockan 22:00. Ska du ha en fest så meddela gärna dina grannar med anslag i trapphuset innan festen. Ska du borra i väggar eller liknande får detta ske mellan klockan 8 – 21 vardagar och mellan klockan 10 - 21 på helger.

Ska du borra i betong bör du använda en riktig borrhammare, d v s inte slagborrmaskin.


Grillning

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du grillar. Endast gasol eller elgrill får användas på våra balkonger och uteplatser.

Allmänt gäller förstås att man kommer långt med sunt förnuft och där ingår förstås att alltid ta hänsyn till sina grannar.


Balkong/uteplats

Balkongen är inte en förvaringsplats för skräp, kartonger eller annat bråte. Dels blåser det omkring och utgör dessutom en brandfara. Det är inte heller tillåtet att slänga ut fimpar från balkongen då de hamnar hos din granne under.


Sophantering

För att föreningens sophantering ska fungera bra så gäller några enkla regler för oss som bor här. Föreningen har tillgång till Annedals moderna sopsugssystem. Om det blir något fel på detta så felanmäl direkt till Envac som har hand om driften av systemet. Det går att skicka e-post eller ringa dem.

Följande 3 nedkast finns på gården:

 1. Tidningar och papper - skall alltså inte slängas i miljörummet

 1. Matrester (kompost, i papperspåse)

 1. Övriga hushållssopor (detta inkluderar ej julgranar)


Miljörummet

Miljörummet på gaveln bredvid garageinfarten är inget soprum utan ett utrymme för återvinningsmaterial. Endast material som det finns uppsamlingskärl för får lämnas. Vänligen vik ihop kartonger så gott det går så att kärlen inte blir fulla innan de hinner tömmas. Inget får placeras utanför avsedda kärl.

I miljörummet finns det kärl för följande:

 • Pappersförpackningar - ursköljda pappersförpackningar och wellpapp - skär sönder, platta till och se till att de får plats ordentligt!

 • Plast - ursköljda och hoptryckta förpackningar och påsar.

 • Metall - för burkar och liknande.

 • Glas - för burkar och flaskor. Vi skiljer på färgat och ofärgat glas.

 • Batterier – Småbatterier för hushåll


I miljörummet får du inte lämna:

 • Kläder, dammsugare och elektriska apparater är exempel på saker som inte får lämnas i miljörummet.


Närmaste återvinningscentral för dessa fraktioner finns på Linta Gårdsväg 16 i Bromma. Lämnar du saker som inte får lämnas i miljörummet så måste separat transport ordnas vilket blir dyrt och drabbar oss alla via månadsavgiften.

_________________________________________________________________________

Dessa trivselregler är antagna på styrelsemöte den 21 mars 2016. Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du maila till styrelsen@linabergshojden.se eller lämna ett meddelande i vår brevlåda i port nr 4.

Bästa hälsningar – Styrelsen Brf Linabergshöjden