För boende

Diskussionsgrupp

Det finns en grupp för diskussion på Facebook, klicka här för att gå med

Frågor om avi:er och avgifter

Frågor om månadsavier hanteras av kundtjänst hos vår ekonomiska förvaltare SBC. Webbplats: https://hemma.sbc.se/, där kan du som medlem också logga in och få tillgång till digitala avi:er i pdf-form via deras portal "Hemma".

Nycklar och taggar

Fastigheten är utrustat med ett skyddat låssystem från ASSA, som hanteras av Låspunkten i Sundbyberg. Alla nycklar har unik märkning, och registerförs i antal utfärdade per cylinder. Detta för att boende ska känna sig trygga med att inga nycklar är på villovägar. Vill du kopiera upp extra nycklar, behöver du kontakta styrelsen för godkännande.

Låssystemet har en servicelägesfunktion för alla lägenheter. Serviceläge innebär att en särskilld servicelägesnyckel kan öppna dörren. Detta för att underlätta tillträde till lägenheterna så de boende inte måste vara hemma i de fall service, reparationer eller besiktningar ska göras. Denna funktion kan bara aktiveras av lägenhetsinnehavare med sin egna nycklar. 

Vill du byta lås helt till din lägenhet, till exempel till ett kodlås eller liknande går det bra. Observera dock att du ansvarar för att föreningens representant får tillträde till lägenheten när så behövs, se stadgarna § 34.

Taggarna, och passagesystemet hanteras av styrelsen och vår fastighetsförvaltare. Behöver du extra taggar, kontaktar du styrelsen. Tappar du bort en tagg är det viktigt att du meddelar styrelsen detta, så den kan blockeras i systemet.

Portkoden fungerar fram till kl 22 på kvällen, efter detta fungerar tagg eller nyckel. Tänk på att inte sprida portkoden i onödan till obehöriga.

Namnändring i trapphus

Vår fastighetsskötare hanterar namnändring i trapphus, på brevlådor och på dörrar. Kontakta dem via https://felanmalan.alova.se/

Sopsug

Alla fastigheter i Annedal är anslutna till ett sopsugssystem, som drivs och förvaltas av Agnes Cecilia Sopsug Samfällighet. Vi är också medlemmar i samfälligheten.  Det är viktigt att du slänger sopor i rätt rör. Följande nedkast finns på gården, mellan Tomtebobarnens gata 6 och Tomtebobarnens gata 5:

Sopsugssystemet tömmer dessa tider, alla dagar:

Det förekommer dessvärre ibland att rören inte töms på schemalagd tid, då fylls rören snabbt. Har du sopor att slänga, men rören är fulla får du inte lämna sopor utanför rören. Ta istället hem soporna igen, felanmäl till styrelsen eller Alova och invänta att problemet löses.

Balkonger och uteplatser

Allmänt

Man får inte hänga blomlådor, prydnader, parasoll eller dylikt på utsidan av staketet. Skaka inte mattor och dylikt från balkongen då detta riskerar hamna hos grannen under. Enligt stadgarna krävs särskilt godkännande med ansvarsförtydling från styrelsen om du vill lägga parkett/trall, där det framgår att du själv ansvarar för att demontera anordningen i händelse att arbeten ska utföras på balkong/uteplats. Det är förbjudet att borra i fasad. Det sitter tätskikt och isolering bakom putsen som lätt skadas och kan orsaka vatten och fuktskador på viktiga konstruktionsdetaljer.

Om du röker på din balkong eller uteplats bör du tillse att grannar inte störs genom att röklukt sprids. Släng fimpar och aska i askkopp, inte ut över räcket. 

Det har flera gånger diskuterats rökförbud på balkonger, detta finns det dock inget lagstöd för. Prata med dina grannar om du störs av rökning, så gemensam förståelse och lösning kan uppnås.

Däremot gäller rökförbud på gården i anslutning till lekplatsen enligt lag (lekplats dit allmänheten har tillträde).

Inglasning

Föreningens generellt bygglov har löpt ut och de som vill glasa in balkonger måste ansöka om lovet själva. Alla som vill måste dock först ingå särskillt avtal med styrelsen där ansvar förtydligas. All inglasning skall vara enhetlig med övriga installationer genomfördes av företaget "Balkongrutan", efter godkännande från styrelsen.

Grillning

Man får bara grilla på balkonger och uteplatser med gasol eller elgrill. Tänk särskilt på att os och matlukt lätt sprider sig till grannar som kan finna detta störande och var uppmärksam på din utrustning så brand ej uppstår. Prata med dina grannar om du är osäker.

Balkongväv och markiser

Enhetlig färg ska användas för balkongväv och markiser i området. Färgkoden heter Sandatex 407/926 (S 4005-Y20R). Färgen kallas även ibland "warm gray 4C". Mer information finns på www.sandatex.se.

Vägbom till gården

Gården skyddas mot onödig biltrafik genom vägbommar, dessa går att låsa upp med vanliga brandkårsnycklar, som går att köpa hos välsorterade låssmeder och järnaffärer. Styrelsen har nyckel att låna ut om den behöver öppnas för transport till fastighet eller dylikt. 

Varifrån får man påsar till matavfall?

Styrelsen beställer regelbundet mer påsar och de förvaras i städrummet på bottenvåningen på Tomtebobarnens gata 6. Matavfallspåsar är avgiftsfria och det är bra både för miljön och föreningens ekonomi så sortera gärna men kom alltid ihåg att använda de bruna papperspåsarna.

Behöver vi ha bostadsrättstillägg till vår hemförsäkring?

Nej det hanteras av föreningens försäkring. Du behöver enbart ha vanlig hemförsäkring. 

Behöver vi teckna eget elavtal för vår lägenhet?

Nej föreningen har ett gruppabonnemang för alla lägenheter, varje medlem faktureras via månadsavin. 

Hur fungerar TV och bredband

TV och bredband hanteras av Telia, www.telia.se. För varje lägenhet ingår TV med basutbud. TV boxen, WIFI-router och tjänstefördelare och dess kablar tillhör föreningen och ska lämnas kvar i lägenheten om du flyttar. Vid flytt måste man också säga sig upp hos Telia innan de nya medlemmarna kan ta över tjänsten.

Var gör jag av min cykel?

I källaren finns flera stora cykelrum, det finns ett cykelrum precis vid garageinfarten och det finns cykelställ utanför respektive port.

Var ställer jag min barnvagn?

I varje port finns det ett barnvagnsrum där du kommer in med din tagg.

Får jag ha barnvagnar och skor i trapphuset?

Nej det är inte ok på grund av att de är brännbara material som inte få finnas i utrymningsväg samt att det försvårar städning av trapphuset.

Jag önskar hyra en parkeringsplats, hur gör jag?

Det finns två olika köer till parkering.

Finns det något återvinningsrum?

Återvinningsrummet återfinns bredvid garageinfarten på Klas Klättermus Gata, och du kommer in med din tagg. Var mycket noga med att sortera korrekt i de olika behållarna. Endast återvinningsmaterial får lämnas. Sopor, möbler, kläder, elartiklar etc måste du själv lämna till återvinningscentral, närmaste ligger på Linta Gårdsväg 16 i Bromma, eller på ReTur-punkten i Sundbyberg om det handlar om mindre fraktioner.

Suez hanterar hämtning av återvinningsmaterial, tömningsschemat ser för tillfället ut såhär:

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

All andrahandsupplåtelser måste godkännas as styrelsen, och godkännanden lämnas i regel bara för 1 år i taget. Utan godkännande kan styrelsen förklara bostadsrätten förverkad. Föreningen äger rätt, enligt stadgarna §7, att ta ut extra avgift för andrahandsupplåtelser. 

Jag har upptäckt ett fel i min bostad eller i huset i övrigt.

Föreningens dagliga drift och skötsel hanteras av Alova som även hanterar felanmälningar från medlemmar, https://felanmalan.alova.se/.

Undantag till felanmälningarna: